asertivitou proti manipulaci ve vztazích

Ve vztazích se někdy setkáváme s lidmi, kteří se chtějí prosazovat pomocí manipulativního jednání. Přesvědčují nás o svých nárocích, citově vydírají. To, že něco není v pořádku, nám mnohdy napoví pouhý zvláštní pocit, který máme.
Výhodou manipulátorů je jejich přesvědčivost a naléhavost, často skrytá pod maskou přátelskosti a dobrých úmyslů. Také to je jedním z důvodů, proč je někdy obtížné je odhalit.

Každý, kdo dokáže manipulaci rozpoznat, je ve výhodě. Pokud dokážeme ještě účinně reagovat, zachováme si vnitřní jednotu, zejména míru sebeúcty a sebedůvěry.

Účinným jednáním proti manipulaci je asertivita - tedy zdravé prosazení se, aniž bychom narušili práva druhé osoby. Znát a umět použít asertivní dovednosti je klíčové pro růst a zachování sebevědomí.

V semináři se dozvíte:

  • jak nejčastěji komunikujeme ve vztahu,
  • kdo je manipulátor, jak se projevuje,
  • co dělat, když v partnerském vztahu dochází k manipulaci,
  • co je asertivita
  • jak základně asertivně komunikovat a používat asertivní techniky otevřených dvěří, zaseknuté gramodesky a negativního sebeprosazení.

Délka semináře 2,5 hodiny.