demokratická výchova v moderní společnosti

Připravit své dítě na život je zřejmě hlavním posláním všech, kteří jsou rodiči. Máme jasnou představu, chceme dítě šťastné, sebevědomé, které se jednou uplatní, osamostatní, založí rodinu a mnoho dalšího.

To, jak svízelné to může být, mnohdy okoušíme až v situacích, kdy vychováváme. Kdy se střetáváme s individualitou našich dětí, s naší nejistotou, zažitými vzorci, které nám jako dětem, náctiletým i dospělým nevyhovovali a přesto je opakujeme.

Na začátku je uvědomění, že chceme dělat něco jinak. Pokud se rozhodneme, máme napůl vyhráno.

Demokratická výchova je důsledná, jemná, ohleduplná s jasnými pravidly, které odráží všechny členy rodiny. Učí empatii, diskuzi a vzájemné toleranci. Rodiče, kteří mají tyto dovednosti, jsou se svými dětmi v přátelském vztahu a jsou respektováni.

Seminář vám mimo jiné přinese:

  • pohled na současné výchovné styly (liberální, autoritativní, demokratický styl)

  • přehled nevýhodných výchovných postupů (podmíněná láska, podceňování, dvojná vazba aj.),

  • podrobné informace o podobách demokratické výchovy,

  • praktické ukázky demokratického výchovného stylu ve srovnání s jinými výchovnými styly,

  • stručný manuál, ve kterém budou zásadní informace shrnuty.

Délka semináře 2,5 hodiny.