Mgr. Jana Koutníková

Původní profesí zdravotní sestra, vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, kde se specializovala v oborech psychologie, pedagogika, ošetřovatelství a somatologie.

Absolvovala vzdělání v přístupu mindfulness, v metodě focusingu, v rogersovském psychoterapeutickém přístupu, v práci s traumatem, v procesově orientovaném  leadershipu a je akreditovanou koučkou. Formovalo ji setkávání s umírajícími lidmi i práce s nejmenšími dětmi. Přes 13 let pořádá odborné kurzy a semináře. 

Specializuje se na individuální a párové konzultace,  práci s traumatem, řešení konfliktů,  problematiku výchovy dětí a  leadership ve školách. Vede leadership skupinu vedoucích pracovníků ve školství. Učí psychologii dítěte pro chůvy - Domestica s.r.o.. V projektu Rodiče dětem, děti rodičům organizace Romodrom o.p.s. terapeuticky doprovází vězněné rodiče a jejich děti žijící na svobodě.

Působila jako facilitátorka, lektorka a koučka v projektu Rozvíjíme školu spolu Pražského inovačního institutu. Několik let spolupracovala s Ministerstvem práce a sociálních věcí - poskytovala mentoring a supervize. Vytvořila odborné vzdělávací materiály a podcasty pro chůvy v dětské skupině.

Je vdaná a má dvě děti. Ve volných chvílích čte, vytrvalostně plave, maluje, ilustruje, šije, trochu básní a chodí do přírody.