vnitřní dítě, rodič a dospělý

Většina z nás vyrůstala s pocitem, že nejsou zcela o.k. Naše hodnota se totiž odvíjela od postoje rodiče, který miluje i trestá. Kolem třetího roku života pak vzniká koncept NEJSEM OK - TY JSI OK. Je to přirozený koncept, jehož vlastníky jsem všichni, bez ohledu na úspěch či neúspěch v životě.

Transakční analýza rozděluje naši psychiku do třech základních rolí, které se v životě objevují - role dítěte, rodiče a dospělého. První dvě role jsou obsaženy v nevědomé části psychiky, třetí potřebujeme vybudovat a je tedy rolí vědomou.

Problém nastává, když je zdravý potenciál dospělého kontaminován postoji vnitřního rodiče nebo dítěte. Lidé s postojem NEJSEM OK se v životě uchylují k nezdravým způsobům komunikace, k ústupkům, závislostem,  jen aby získali potřebné pohlazení. Jejich vztahy bývají komplikované, žité s nedůvěrou, pocitem nenaplněnosti.

Seminář vychází z konceptu trasakční analýzy Dr. Thomase Harrise.  Seznámí vás se základními životními postoji i s tím, jak je možné je měnit a zažít tak naplno pocit JÁ JSEM OK -  TY JSI OK.

Délka semináře 2 hodiny.