Desatero ochrany dětí před sexuálním zneužíváním

21.10.2018

Nejvíce sexuálních predátorů, kteří zneužívají děti, patří do okruhu příbuzných nebo rodinných známých. Jen asi 10% z nich jsou pedofilové. Většina tedy zneužije dítě pro to, že je snadnou obětí a ve skutečnosti nahrazuje dospělou partnerku/partnera.

Co mohou rodiče dělat?

Už od raného dětství s dětmi mluvte o záležitostech vlastní intimity, o jeho těle, o sexuálním chování (začněte mezi 3. a 4. rokem života). Dnes je k dispozici literatura vhodná i pro takto malé děti.

Zásadní je, aby v rodině panovala atmosféra důvěry. Zejména opakované zneužívání lze zastavit hned v začátku. Výzkum 2000 v dětství zneužitých dospělých osob odhalil, že se doma svěřilo pouhých 7% (výzkum Doc. Petera Weise).

Od útlého věku dítěti vysvětlujte, že se ho nikdo nesmí dotýkat na intimních místech, pokud s tím samo nesouhlasí. Dítě by mělo vědět, který dotyk je "správný" (pohlazení po tváři, krátké obejmutí, poplácání po rameni) a který "špatný" (hlazení po stehně, zadečku, na prsou).

Mělo by umět rozlišit, které tajemství si nechat pro sebe a s kterým se raději někomu svěřit - dospělý útočník často říká, že to bude jejich společné tajemství.

Veďte dítě k tomu, aby se nechovalo příliš důvěřivě k cizím lidem a nic si od cizích lidí nebralo ani s nimi nikam nechodilo (ať by to bylo sebelákavější), nenastupovalo k cizím lidem do auta nebo s nimi neodcházelo.

Desatero ochrany

  1. Pohovořte s dětmi o lidském těle - vysvětlete dítěti, že jeho tělo patří jen jemu samotnému a že se jeho těla nesmí nikdo dotýkat způsobem, který by dítě uváděl do rozpaků, nebo v něm dokonce vzbuzoval odpor. Dbejte na to, aby dítě pochopilo, že máte na mysli celé tělo, od hlavy až po palce na nohou.
  2. Naučte své dítě pravidlo "Tady se nedotýkej" - respektujte sami, že děti někdy nechtějí mazlení, hlazení po hlavě.
  3. Pomozte dětem rozvíjet dobré vědomí vjemů - pokud bude mít dítěv bříšku, ve střevech pocit AJAJ (sevření) nebo mu bude bušit srdce - to jsou signály, aby dítě odešlo a vyhledalo pomoc.
  4. Naučte své děti říkat ne, můžete to i procvičovat - hra na NE - řekněte dítěti, že má na vše říct NE - na vše! - Dáš si zmrzlinu? (NE), Koupím ti hračku (NE), Půjdeme se projít (NE), Ukážu ti koníky (NE)...
  5. Vysvětlete dětem, že je nebezpečné, pokud s nimi bude chtít někdo dospělý nebo starší udržovat tajemství.
  6. Vysvětlete dětem, že je nebezpečné, pokud jim bude chtít někdo dát jen tak dárek - úplatek.
  7. Nerozdělujte lidi na dobré a zlé - pokud budete lidi rozdělovat na dobré a zlé, dítě nabude přesvědčení, že mu může ublížit jen zlý člověk. Dítě pak může být zaskočeno tím, že mu může ublížit i člověk, který si svým přístupem získal jeho plnou důvěru (příbuzný, učitel). Dále je dobré dítěti říct, že každý člověk má v sobě něco dobrého, ale zároveň i špatného a že i ti dobří lidé se někdy mohou chovat tak, že se to vůbec nemusí zamlouvat ostatním.
  8. Hrajte hry na CO KDYBY - dítě si procvičuje, jak reagovat - ve chvíli ohrožení pak automaticky spustí nacvičený postup. Např. CO KDYBY se tě někdo dotýkal a cítil (a) jsi v bříšku divný pocit? (Řeknu NE, tohle se mi nelíbí, půjdu pryč). CO KDYBY někdo zazvonil u dveří? (Zeptám se ho, zda ví heslo).
  9. Věřte svým dětem, nezlehčujte informace a signály, které dítě vyjadřuje. I bolest bříška před tím, než má jít na hlídání k sousedům, je významným sdělením.
  10. Vysvětlete dětem, aby nikomu neotevíraly, pokud jsou samy doma. Můžete s nimi domluvit tajné heslo, které budete znát vy a někdo důvěryhodný (kamarádka - sousedka).

Zásadní ingrediencí v ochraně před sexuálním zneužitím dítěte je odvaha rodičů a překonání vlastního ostychu, který bývá s tímto tématem spojen. Pamatujte ale, že nejvíce ochráněné jsou děti, které jsou poučené a vědí, jak jednat.