Manipulace? Manipulace!

31.12.2023

Už se vám někdy stalo, že jste prožívali velmi špatně vztah s někým ve vašem okolí? Že jste na dotyčného mysleli i ve chvílích volna, mluvili o něm s přáteli, přehrávali si rozhovory s ním a zároveň cítili pochybnosti o sobě? Pak je možné, že jste narazili na manipulátora/manipulátorku.

Soužití s člověkem, který manipuluje, je komplikované a do jisté míry destruktivní. Manipulátoři jsou mistři v tom, jak druhé přimět k tomu, aby dělali, co chtějí oni. Používají k tomu různé taktiky, které mají jedno společné - snižují hodnotu druhého člověka a navozují u něj pocit viny. Manipulativní jednání může být velmi nenápadné, zvlášť pokud je manipulátor sympatie vzbuzující člověk, jak tomu bývá asi v 60%.

Jak je možné, že lidé manipulaci podléhají? Kořeny leží hluboko v naší výchově. Odkrytím manipulativních schémat vznikla v 70. letech minulého století velmi účinná protimanipulační strategie, kterou je asertivita.

Jaká dětská přesvědčení vedou k tomu, že s námi mohou lidé manipulovat?

Dětské přesvědčení č. 1:

Měl bys vysvětlit jiným lidem, jaké důvody tě vedly k tomuto jednání, protože vůči nim neseš za své činy zodpovědnost.

Asertivní právo: Máte právo nenabízet žádné důvody nebo omluvy, abyste ospravedlnili svoje chování.

Dětské přesvědčení č. 2:

Máš povinnost vůči lidem i institucím, které jsou větší než ty, protože oni ustanovují pravidla života. Měl bys obětovat vlastní hodnoty, aby vztahy lidí i soudržnost organizací držely pohromadě. Jestliže ve vztazích něco nefunguje, můžeš za to ty a je nutné, abys na sobě něco změnil. Jestliže se ve vztazích vyskytne chyba, pak je to tvoje chyba.

Asertivní právo: Máte právo posuzovat, zda jste zodpovědní za řešení problémů jiných lidí.

Dětské přesvědčení č. 3:

Neměl bys měnit názor, když už ses pro něco rozhodl. Jinak jsi nezodpovědný a dokazuješ tím, že se budeš mýlit i v budoucnosti a že na tebe není spolehnutí. Proto je nutné, aby za tebe dělali rozhodnutí druzí.

Asertivní právo: Máte právo změnit názor.

Dětské přesvědčení č. 4:

Nesmíš dělat chyby, to dělají jenom hloupí lidé. Nebudu tě mít ráda, pokud budeš dělat chyby. Jsi vinen za to, jak špatně se teď cítím. Musím tě kontrolovat, protože jsi neschopný. Budu o tobě rozhodovat.

Asertivní právo: Máte právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.

Dětské přesvědčení č. 5:

Nesmíš nevědět, za to přijde trest. Nevědí jen hloupí lidé. Svoji nevědomostí působíš druhým lidem problémy. Jsi k ničemu.

Asertivní právo: Máte právo říct: Já nevím.

Dětské přesvědčení č. 6:

S lidmi, se kterými přicházíš do styku, musíš dobře vycházet. Potřebuješ přece druhé, abys mohl ve společnosti fungovat. Co by si o tobě pomysleli? Je velmi důležité, aby tě ostatní měli rádi. Je velmi důležité, abys dělal, co chci já, pak tě budu mít ráda (rodičovská manipulace).

Asertivní právo: Máte právo být nezávislí na dobré vůli jiných lidí.

Dětské přesvědčení č. 7:

Musíš umět vysvětlit, co děláš a proč to děláš. Jsi zodpovědný i za druhé, takže je nutné, aby rozuměli tomu, co děláš a proč se rozhoduješ právě takto. Pokud to, co děláš, není rozumné, neměl bys to dělat!

Asertivní právo: Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.

Dětské přesvědčení č. 8:

Jestli chceš, aby tě druzí měli rádi, je nutné, abys byl vnímavý, naladěný na potřeby druhých lidí, měl bys i vytušit, co se v nich odehrává.

Asertivní právo: Máte právo říct: Já ti nerozumím.

Dětské přesvědčení č. 9:

Musíš být perfektní, jinak tvůj život nemá dostatečnou hodnotu. Nesmíš dělat chyby, to je špatné. Když ti někdo řekne, že to neděláš dobře, vezmi si jeho informaci k srdci a vylepši se. Je důležité, co si o tom, kdo jsi a co a jak děláš, myslí ostatní. Pokud neděláš věci pořádně, jsi bezcenný a nezasloužíš si úctu.

Asertivní právo: Máte právo říct: Je mi to jedno.

Nad všemi těmito právy pak leží to nejdůležitější:

Máte právo posuzovat své vlastní chování, myšlení a emoce a přebírat zodpovědnost za jejich spuštění a za důsledky, které vám to přinese.

Jste tedy svými konečnými a svrchovanými soudci. Možná, že jste sami sebe poznali v některých manipulativních výrocích. Ve skutečnosti občas manipuluje asi každý. Pokud převažuje, že jste přímí, otevření, nevyvoláváte v druhých pocit viny, umíte přijímat vlastní chyby, s největší pravděpodobností nebudete manipulativní osobností.