mindfulness

V semináři se dozvíte:

  • co je všímavost a jak je pro člověka prospěšná,
  • jak si všímat myšlenek a pocitů,
  • co jsou myšlenkové pasti a jak s nimi pomocí všímavosti pracovat,
  • jak akceptovat vlastní emoce a jak se s nimi smířit,
  • jak v každodenním životě zvládat negativní emoce,
  • co dokáže všímavost s kultivací sebevědomí a sebeúcty,
  • návody a cviky, které vedou k bdělému pozorování a spokojenějšímu životu.
Délka semináře 3 hodiny.

Technika mindfulness je schopnost být všímavý a duchem přítomný v tady a teď. Pozorovat co se děje v přítomném okamžiku má široké spektrum účinků na lidskou psychiku:

Redukuje stres, napětí, zvyšuje sebevědomí a odolnost, zlepšuje soustředění a výkonnost, umožňuje příliv energie a prožívání radosti.

Mindfulness znamená prožívat přítomnost. Lidská mysl má schopnost vzpomínat na to co bylo a konstruovat to, co bude - je to její přirozená vlastnost, která z nás dělá lidi. Mimo to dokáže uvažovat nad tím, co se děje teď, aktuálně. Problém nastává, pokud jsme myslí uvězněni v minulosti a nebo v budoucnosti. To s sebou přináší nepříjemné pocity jako např. pocity viny, lítost, rozpaky, úzkost a strach.