efektivní partnerská komunikace

Zásadní ingrediencí celého partnerského soužití je komunikace. Podmiňuje pocit spokojenosti či nespokojenosti ve vztahu. Komunikační vzorce přebíráme od svých rodičů a dalších lidí, kteří nás vychovávají. V dospělosti, ať chceme nebo ne, je nevědomě používáme. 

Efektivní komunikace je založena  na pozorování, naslouchání sobě i partnerovi, schopnosti vyjádřit své pocity i to, co skutečně potřebujeme. Je přímá, citlivá a zároveň i velmi autentická. Je mixem asertivního přístupu a nenásilné komunikace, jejíž koncepci rozvinul Marshall B. Rosenberg (žák Carla Rogerse).

Efektivní komunikace pomáhá překonat navyklé vzorce v komunikaci, řešit konflikty a rozvíjet vztahy založené na respektu a spolupráci.

Seminář je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Délka semináře 2 hodiny.