psychoterapie a poradenství

Nabízíme pomoc zejména v těchto oblastech:

 • problematika partnerských vztahů (krize ve vztahu, paralelní vztahy, neefektivní komunkace atd.),
 • vývoj a výchova dětí, vztahy mezi rodiči a dětmi,
 • komunikace mezi lidmi - naslouchání, asertivita, manipulace,
 • sebevědomí, sebepoznání,
 • konflikty mezilidské i vnitřní,
 • porozumění emocím - metoda focusingu,
 • stres a jeho zvládání - metoda mindfulness, metoda innergame,
 • vztah sám k sobě - sebepřijetí a sebeláska,
 • úzkost, obavy a deprese,
 • psychosomatické onemocnění,
 • závislost.