Jani, chtěla bych ti poděkovat za tvůj laskavý přístup a účast. Vždy se snažíš naladit na mojí strunu a pochopit v čem potřebuji pomoci. Líbí se mi, a je mi to přínosem, jak pomocí vědomého rozhovoru hledáme jádro problému a jak z něho ven. Způsob jak vedeš rozhovor mě činí velmi aktivní a vlastně si na vyřešení přicházím sama. Jsi mi citlivým průvodcem tím, že máš odstup a nadhled a že na mě nespěcháš. Zřejmě dobře víš, že každá těžká životní situace potřebuje svůj čas na zpracování a každý člověk má svůj čas, je to proces...Cítím se při rozhovorech s tebou v bezpečí. Vím, že mě nesoudíš a neposuzuješ. Přijímáš mě a máš mě ráda takovou jaká jsem. Nesnažíš se mě měnit. Přitom mě ale velmi jemně a nenásilně vedeš k prozření. Napomáháš mi kultivovat a zjemňovat mojí duši a tím působíš na moje povahové vlastnosti a to mě posunuje blíž k cíli. Je s tebou legrace, vždy i pro tebe těžkou chvilku nakonec odlehčíš humorem. A humor je nektarem života. Moc ti děkuji za práci s tebou a přeji krásný den. S úsměvem na rtech.

Daniela


Jsem člověk, který se snaží své problémy řešit sám. Nepotřebuji, aby mě někdo vodil za ručičku.

Ale nevyvedl se mi vztah a propadal jsem se stále hlouběji do partnerské, roky trvající krize. S partnerkou jsem zůstával jen kvůli dětem, neměli jsme žádné společné zájmy, nebyli jsme schopni spolu komunikovat, sebemenší i dobře míněná snaha o nalezení společné řeči se zvrhla v nesmyslně vyhrocenou hádku, intimní život dlouhé roky na nule. Neustále jsem ustupoval, jen aby byl doma klid a děti netrpěly našimi neshodami. Ustupoval jsem tak dlouho, až jsem zcela rezignoval na své potřeby a vlastně i na svůj život. Byl jsem vyhořelý, paralyzován bezmocí tváří tvář "bezvýchodné" situaci, několik let jsem žil v neustálém stresu. Bez nadsázky, sáhl jsem si na skutečné dno. Až nastal okamžik, kdy jsem si uvědomil, že stojím na prahu duševního zhroucení, že takto nemohu dál, ale že situaci sám řešit nedokážu.

V tomto stavu totálního osobního rozkladu jsem dostal od kamaráda tip na Janu Koutníkovou. Mé dosavadní zkušenosti s terapeuty nebyly nijak dobré, většinou jsem se vypovídal, cítil lehkou úlevu, ale k žádný zásadní posun k lepšímu nenastal. Bylo to vlastně podobné tomu, jako když jsem se vykecal kamarádům u piva, jen to stálo více penězJ

Ale, jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž. Jana se totiž ukázala jako žena na svém místě.

První sezení probíhalo víceméně dle očekávání, povídal jsem a povídal. Jana mi řekla, že partnerka má silné sklony k manipulaci, což bylo úlevné, protože jsem již delší dobu tušil, že není zcela v pořádku. A na první schůzce jsem dostal domácí úkol, první z mnoha - napište 10 věcí, které se vám na sobě líbí. Zní to jako banalita, ale v mém tehdejším stavu, mi to dalo pořádně zabrat, protože jsem na sobě nic, za co bych se mohl pochválit, neviděl.

Pak následovala další a další sezení, další a další domácí úkoly. A z každého sezení jsem odcházel spokojenější, uvolněnější a vnitřně silnější. Přestal jsem se totiž snažit spravit vztah, který se spravit nedal, ale "opravoval" jsem sám sebe. S Janinou pomocí jsem se dostával hlouběji do sebe, dotýkal jsem se pocitů a vzorců chování, které jsem ignoroval nebo vůbec nevnímal, začal jsem vidět sebe sama laskavějším pohledem, přestal jsem se obviňovat a trýznit za svá selhání, nacházel jsem pevnou půdu pod nohama, začal jsem vnímat vlastní hodnotu bez nutnosti potvrzení mého okolí. Vím, že to zní banálně, ale začal jsem opět mít rád sebe sama. Jana mě jemně a laskavě přivedla k uvědomění, že můj život je nejdůležitější, že se nemohu obětovat pro rodinu, byť děti bezmezně miluji.

Po několika měsících jsem tento mentální úklid dokončil a dospěl k rozhodnutí od partnerky odejít. Bylo to těžké rozhodnutí, ale učinil jsem jej s neotřesitelnou vírou, že je to nejlepší řešení. Protože, můj život za to stojí. Navíc jsem se hlouběji poznal, uviděl jsem se v novém světle, uvědomil jsem si chyby, které jsem dělal nejen v tomto, ale i ve svých předchozích vztazích.

Nepřeháním, když řeknu, že jsem zažil zázrak - něco, co jsem si ještě před pár měsíci nedokázal ani představit, se stalo skutečností. Odešel jsem ze vztahu, který mě ničil, cítím se zralejší a silnější a dostal jsem šanci žít svůj život jinak a lépe než dosud.

Jano, s hlubokou vděčností Vám děkuji, že jste mi byla více než chápavým průvodcem v těžkých časech, že jste mi pomohla nalézt cestu k sobě samému. Děkuji za váš klid, vhled, laskavost i smysl pro humor. Ale především vám děkuji za dar z největších - za svůj nový život! Kdybych věřil na anděly, řekl bych, že jsem jednoho potkal...

P.S. Pro vás, kteří procházíte podobnou obtížnou situací mám pár rad z vlastní zkušenosti. Snažte se v sobě nalézt víru, že každá životní krize je odrazový můstek k něčemu lepšímu a i v té největší temnotě se snažte vidět jiskřičku naděje. Nebojte se otevřít vašim přátelům, možná budete překvapeni, jak podobné jsou jejich problémy a navíc až v nelehkých časech zjistíte, kdo je váš skutečný přítel. A hlavně: mějte se rádi, protože vy za to stojíte! Přejte si pro sebe to nejlepší. A když nic z toho nepomůže a už nevíte kudy kam, nebojte se požádat o pomoc Janu Koutníkovou :).

Rudolf K.


Jana v našem mateřském centru vede několik let semináře na téma demokratická výchova, jak ochránit své dítě a další. Přestože jsou některá z témat trochu tíživá a ve společnosti jsou trochu tabu, Janě se vždy povede, že se účastnice semináře rozpovídají, sdílí spolu své zkušenosti a Jana jim ukazuje cestu, která pomáhá k rozvoji rovnocenného vztahu s jejich dětmi a partnery. Semináře jsou skvěle vedené, Jana má kromě spousty terapeutických zkušeností i rozsáhlé znalosti z oborů psychologie, filozofie a sociologie. Velmi si Jany vážím a vždy se na její semináře moc těším.

Mgr. Petra Hvizdošová, předsedkyně MC Permoníček


Díky za super workshop o vnitřních zdrojích. Koukám doma na výsledek a jsem překvapený, co všechno se objevilo jako silný téma. Snažím se dívat se na svoje pocity. Věděl jsem, že je mám, teď fakt vidím, že jsem často neznal jejich význam a kde všude v životě se mi objevují.

Ivan Šmíd


Ráda bych poděkovala Janě za cílené a přímé vedení při řešení několika složitých problémů v mém životě. První setkání s paní Janou na mě zanechalo velký dojem, je to příjemná, vstřícná, milá i zároveň duševně silná osobnost s přirozenou inteligencí, empatií. Jedinečně formuluje myšlenky a vlastně tak napomáhá k uvědomění si vlastních problémů. Tuto vlastnost má jen málo lidí věnujících se tomuto typu koučingu a je těžké je nalézt. Komunikace probíhá na vysoce profesionální úrovni a ač si to člověk v dané chvíli ani neuvědomuje, cíleným rozborem dané věci tak lektorka trpělivě a vědomě napomáhá otevřením jiných pohledů na složitou otázku, ke kterým byste si sami složitě hledali cestu. Skvělé jsou i možnosti komunikace přes telefon nebo Skype. Ještě jednou velice děkuji a mohu jen doporučit.

Lucie Kašparová


Po mnoha letech mé životní etapy, mých duchovních zápasů a jakýchsi prozření, jsem se domníval, že již pro mě není světské ani duchovní autority. V tom jsem tedy měl velikou podporu mého nabubřeného ega. Dokud jsem se opět neocitl v těžkých životních situacích. Tehdy jsem zjistil, že je tu někdo, na koho se můžu obrátit. S čistým vědomím v naprosté odevzdanosti, že vše se tak děje v té nejhlubší opravdovosti.

U Jany oceňuji její nezpochybnitelný vhled a nadhled zároveň, její empatii a ohromný, možná až téměř ohromující cit pro člověka. Což jí umožňuje být, nebojím se říct, snad jednou z nejlepších v oboru.

Bc. Martin Pokorný


S paní Janou se znám přes 10 let. Je nesmírně cenné mít v životě takového člověka. Znám jí jako skvělého terapeuta, který citlivě a zároveň s obrovským nadhledem profesionála pomůže najít cestu...Přesně dokáže vyslovit otázky, které se člověk bojí vyslovit sám a zároveň je pevnou chápající oporou.
V dnešní době, kdy se ztrácíme sami v sobě a mnohdy potřebujeme "jen" pojmenovat problém či posílit vlastní (sebe)VĚDOMÍ - Doporučuji!

Martina Poustecká