Podpůrně terapeutická skupina momentálně nenabírá nové členky.

Podpůrně - terapeutická skupina v Jílovém u Prahy nabízí průběžnou podporu ženám, které řeší různorodé problémy v partnerství, úzkosti, deprese, nebo se chtějí více sebepoznat a posílit svou sebedůvěru. Ve skupině je možné podělit se o své zkušenosti, názory, frustrace, které prožíváme jak ve vztazích, tak i v rodičovské roli (být rodičem ale není podmínkou přijetí do skupiny). I malá skupina může člověku poskytnout daleko větší podporu, než individuální konzultace. Pracujeme s terapeutickými a koučovacími technikami tak, aby došlo k hlubšímu pochopení vzájemných vztahů i sebe sama.

Cena jednoho setkání je 250 Kč. Skupina se setkává 3x do měsíce ve večerních hodinách.

Podpůrně terapeutická skupina také umožňuje:

  • přijetí, pochopení, sounáležitost,
  • možnost náhledu na chování, myšlení, prožívání své i druhých,
  • společné hledání možných krůčků ke změně,
  • zlepšení kvality vztahů s lidmi.

Skupinu vede Jana Koutníková.

pravidla skupiny

Setkávání podpůrně - terapeutické skupiny vytváří prostor, ve kterém určitá komunita lidí upřímně sdílí své zkušenosti. Jde o místo, kde se lidé snaží mluvit otevřeně, konstruktivně a kde naslouchají bez předsudků.

1. ZÁSADA OTEVŘENOSTI A UPŘÍMNOSTI

Ve skupině je potřeba hovořit, o všem - i o tom, co považujeme za společensky nepřijatelné, vyjadřujeme zejména svoje pocity. Nechceme-li něco sdělit, vyjádřit - máme odmítnout se vyjádřit. Máme právo nehovořit a nevyjadřovat se. (Nemáme tedy pocity překrucovat, vyjadřovat se nepravdivě).

2. ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI V JEDNÁNÍ

- o všem se může a má mluvit, ne všechno se může dělat (např.: "Mám teď chuť nakopnout terapeuta" - vyjádříme slovně, nikoliv skutkem).

- mluvíme zejména o svých pocitech, nepoužíváme hodnocení a soudy - tedy říkáme - "Mám na tebe Emo zlost" a ne "Emo, ty jsi blbá..."

3. ZÁSADA DODRŽOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI

To znamená nevynášet ze skupiny nic důvěrného. Je to důležitý požadavek, protože teprve potom vzniká pocit bezpečí a důvěry. Pokud se členové skupiny setkávají i mimo skupinu, nemají hovořit o jiných členech skupiny (ve smyslu probírání důvěrných témat, která na skupině zazněla).

4. ZÁSADA TOLERANTNOSTI

Jde o přijímání odlišnosti druhých, respekt jiných názorů a postojů.

5. PRÁVO ŘÍCT STOP

Může se stát, že pro účastníka skupiny může být některý rozhovor neúnosný, tlak skupiny velký, vzpomínka příliš bolestná. Každý může říct Stop, o tom dál nechci mluvit. Ostatní pak toto respektují.