umírání a smrt - průvodci na cestě k životní moudrosti

K životnímu cyklu přirozeně patří i období, ve kterém prudce ubývá životní energie, předznamenávající konečnost lidského života. To v nás vyvolává řadu otázek, obavy a strach. Místo toho, abychom tomuto strachu čelili, moderní společnost tento "problém" vytěsnila do nemocnic, domovů důchodců a léčeben pro dlouhodobě nemocné. Celé generace se tím připravují o velkou životní zkušenost, sebepoznání i motivaci k důležitým životním změnám.

Seminář o odcházení ze života a zejména o tom, nakolik nás může toto téma přimět k jinému pohledu na vlastní život a problémy, které v něm řešíme. Inspirací je práce thanatoložek Joan Halifaxové a Marie Svatošové a také vlastní zkušenost z práce s lidmi, kteří se ocitli na sklonku svého života.

Doba trvání semináře: 2 - 2,5 hodiny

Cena: 200 Kč

Termín konání: úterý 7. ledna od 18.00