jak vychovat zdravě sebevědomé dítě

Se sebevědomím dítěte to není jen tak. Po dlouhém období, kdy v naší zemi převažovala zejména autoritativní výchova, k nám z Ameriky a ze severských zemí v Evropě přišla výchova liberální. Prvně jmenovaný styl výchovy má za následek nízké sebevědomí dítěte a později dospělého, druhý výchovný styl zase pravý opak. Obojí s sebou nese řadu úskalí a životních nespokojeností či nepříjemných překvapení.


Optimální míra sebevědomí usnadňuje člověku život. Nikdy není pozdě na práci se svým sebevědomím, nicméně nejdůležitější pro jeho správný rozvoj je období dětství. Podstatný je tak přístup rodičů a nejbližšího okolí dítěte.

Zdravě sebevědomý člověk se sám hodnotí přiměřeně možnostem a situaci. Nepodceňuje se, zná svou cenu, na druhou stranu se nepovyšuje nad druhé. Nenechá si namluvit něco jiného. Respektuje zájmy a potřeby druhých lidí.

Seminář vám přinese bližší informace o psychických souvislostech sebevědomí, o významu sebevědomí rodičů a jeho projevech, o výchovných stylech, trestu a odměnách, o výchově, která dítě podceňuje. A zejména se dozvíte, jak probíhá zdravě sebevědomá výchova dítěte.

Délka semináře 2 hodiny.