Psychoterapie a poradenství

V životě občas nastávají chvíle, kdy člověk stojí o vyslechnutí, přijetí, podporu při hledání vlastního řešení, zpětnou vazbu, prohloubení pochopení situace i doporučení odborné literatury. Mít možnost vidět věci i z jiného úhlu může být zásadní pro další prožívání. Uplatňujeme integrativní, na klienta zaměřený přístup, který umožňuje efektivní kombinaci psychoterapeutických technik. Pokud máte zájem o další informace, podrobnosti naleznete  zde.


Koučink

Našim životům dáváme smysl tím, že sledujeme cíle, které stojí za to. Dostat se k cíli znamená určit si směr a vydat se na cestu. Zaběhnuté zvyky, silné i slabé stránky naší osobnosti nás ovšem v určité životní etapě mohou začít brzdit. Nemůžeme se hnout z místa, věci nám nevycházejí, jak bychom chtěli. Životní koučink pomáhá lidem odhalit brzdy v jejich cestě a zároveň nalézt všechen potenciál potřebný ke změně. Umožňuje zbavit se omezení, osvobodit se, vzít život do svých rukou a obohatit sebe i svět kolem nás. Koučování je prostředkem k sebepoznání a k řešení obtížných životních situací. Více zde.


Doprovázení

Většinu z nás čeká v životě období, které je poznamenáno utrpením způsobeným těžkou nemocí, pocitem blízkosti smrti své nebo někoho z našich blízkých. Jsou to chvíle, ve kterých pomáhá sdílení, duchovní podpora a odborná pomoc. Nabízíme doprovázení v umírání, ve kterém fungujeme jako průvodci po neprobádané krajině. Zajišťujeme kompletní duševní podporu pro klienty a jejich blízké od období sdělení vážné diagnózy až po samotné umírání a smrt.


Semináře a kurzy

Věnujeme se školení  a vzdělávání. Naše kurzy jsou určené jak pro jednotlivce, tak i pro organizace. Spolupracujeme se školami, institucemi v oblasti zdravotnické i sociální, mateřskými centry. Kompletní nabídku seminářů naleznete zde.


Cesta umělce

Cesta umělce je metoda, pomocí které se dostáváme do kontaktu se svou přirozenou schopností tvořit a systematicky ji rozvíjíme. Je to cesta k objevování tvořivých procesů kolem nás a uvnitř nás a nalezení způsobů jejich vyjádření. Výsledkem mohou být umělecká díla i nové tvořivé přístupy ke každodennímu životu. Metodika přístupu vychází z knihy od Julie Cameron, která je kombinována s principy Mindfulness. Součástí je i osvojení si metody terapeutického psaní.